Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa Expo-Łódź jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Filmy oraz animacje nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych, planujemy dodać do obecnych napisy do końca roku 2023. Wszystkie nowo dodane filmy naszej stronie będą miały dodawane napisy dla osób niesłyszących i Głuchych. 
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Mapa "Google Maps” nie jest dostępna cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 
 • W sekcji nawigacja brakuje linków do omijania powtarzających się bloków. Planujemy wdrożenie poprawy sekcji nawigacji do końca kwietnia 2023.
 • Na stronie brakuje wyszukiwarki podstron. Planujemy wdrożenie do końca kwietnia 2023.
 • Przy odtwarzaczu multimediów niedostępnym za pomocą, klawiatury brakuje tekstowej alternatywy multimediów. Planujemy wdrożenie do końca roku 2023.
   

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-04-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Deklarację sporządzana na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących expo-lodz.pl /odpowiada: Expo-Łódź
 • E-mail: info@expo.lodz.pl
 • Telefon: +48 42 638 62 75

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Dostępność architektoniczna
Hale Expo-Łódź, przy Al.Politechniki 4

Hala Expo-Łódź jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Obiekt wyposażony jest w dwa parkingi (przed głównym wejściem oraz parking wewnętrzy znajdujący się za Halą), na którym przewidziane zostały miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Główne wejście do budynku od strony al. Politechniki, wyposażone zostało w automatyczne, rozsuwane drzwi, które otwierają się samoczynnie.

W holu głównym znajduje punkt rejestracyjny, który wykorzystywany jest podczas imprez jako punkt informacyjny oraz kasy biletowe.

Wewnątrz obiektu znajduje się winda, która prowadzi zarówno do szatni, toalet jak również do części konferencyjnej będącej się na drugim piętrze.

Hala wyposażona jest w toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe


Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Raport dostępności strony, sprawdzony przez zewnętrzne narzędzie

Na stronie dostępna mapa strony.

Strona zawiera wersję językową angielską.